Kontakt zur Redaktion

Stephan Thomas

Chefredakteur dach+holzbau / Redakteur bauhandwerk

 • E-Mail: stephan.thomas@bauverlag.de
 • Mail: stephan.thomas@bauverlag.de
 • stephan.thomas@bauverlag.de
 • Telefon: +49 5241 2151-6767
 • Tel.: +49 5241 2151-6767
 • +49 5241 2151-6767
 • Telefax: +49 5241 2151-1999
 • Fax.: +49 5241 2151-1999
 • +49 5241 2151-1999

Thomas Wieckhorst

Chefredakteur bauhandwerk / Redakteur dach+holzbau

 • E-Mail: thomas.wieckhorst@bauverlag.de
 • Mail: thomas.wieckhorst@bauverlag.de
 • thomas.wieckhorst@bauverlag.de
 • Telefon: +49 5241 2151-1133
 • Tel.: +49 5241 2151-1133
 • +49 5241 2151-1133
 • Telefax: +49 5241 2151-1999
 • Fax.: +49 5241 2151-1999
 • +49 5241 2151-1999

Michaela Podschun

Redakteurin bauhandwerk und dach+holzbau

 • E-Mail: michaela.podschun@bauverlag.de
 • Mail: michaela.podschun@bauverlag.de
 • michaela.podschun@bauverlag.de
 • Telefon: +49 5241 2151-6868
 • Tel.: +49 5241 2151-6868
 • +49 5241 2151-6868
 • Telefax: +49 5241 2151-1999
 • Fax.: +49 5241 2151-1999
 • +49 5241 2151-1999

Johanna Ruhl

Redaktionsbüro

 • E-Mail: johanna.ruhl@bauverlag.de
 • Mail: johanna.ruhl@bauverlag.de
 • johanna.ruhl@bauverlag.de
 • Telefon: +49 5241 2151 2244
 • Tel.: +49 5241 2151 2244
 • +49 5241 2151 2244
 • Telefax: +49 5241 2151 1999
 • Fax.: +49 5241 2151 1999
 • +49 5241 2151 1999